EU Logo WhiteSpace RO Logo WhiteSpace Mecanism Finantare Logo

Activitatile Proiectului

 • Activitatea 0 – Atribuirea contractului pentru servicii de consultanță în management și studii de piață


  • 0.1. Intocmire lista cu potenţiali furnizori de servicii
  • 0.2. Contractare furnizor selectat
  • 0.3. Semnarea contractului

 • Activitatea 1 – Managementul proiectului. Monitorizare şi control


  • 1.1. Constituirea Echipei
  • 1.2. Monitorizare
  • 1.3. Raportare
  • 1.4. Control

 • Activitatea 2 – Activităţi de management procedural


  • 2.1. Sprijin pentru derularea procedurilor de achiziţii publice și monitorizarea contractelor de achiziţii
  • 2.2.Asistenţă în procesul de raportare către Autoritatea de Management
  • 2.3.Asistenţă în vederea asigurării controlului implementării

 • Activitatea 3 – Atribuirea contractelor achiziţie echipamente TIC şi licenţe pentru activitatea de

  cercetare-dezvoltare


  • 3.1. Transmitere invitație de participare
  • 3.2. Primire și evaluare oferte
  • 3.3. Semnare contracte
  • 3.4. Livrare și recepție echipamente
  • 3.5. Achiziție licențe

 • Activitatea 4 – Atribuirea contractelor de servicii


  • 4.1. Intocmire listă potențiali furnizori
  • 4.2. Selectare furnizori de servicii
  • 4.3. Semnare contracte de servicii
   • i. contract servicii informare şi publicitate
   • ii. contract servicii suport pentru inovare - servicii de cercetare de piată
   • iii. contract servicii de consultantă pentru inovare - protectia drepturilor de proprietate industriala
   • iv. contract servicii suport pentru inovare - certificarea, testarea si marcarea calitatii
   • v. contract servicii audit financiar
   • vi. contract servicii de consultantă pentru inovare- instruire personal
   • vii. contract servicii suport pentru inovare - incercari si testari in laboratoare de specialitate

 • Activitatea 5 – Recrutarea personalului pentru activitatea de cercetare-dezvoltare


  • 5.1. Publicare anunț
  • 5.2. Selectare personal
  • 5.3 Semnare contracte de muncă

 • Activitatea 6 – Instruire personal în vederea derulării activităţii de cercetare-dezvoltare


  • 6.1. Definirea programei de instruire
  • 6.2. Desfasurare sesiuni de instruire personal
  • 6.3. Evaluare cursanti

 • Activitatea 7 – Cercetare-dezvoltare patru produse informatice


 • Activitatea 8 – Testare soluţii informatice dezvoltate


 • Activitatea 9 – Studiu de piaţă pentru introducerea produselor pe piaţă


  • 9.1. Incadrarea studiului și Colectarea informaţiilor
  • 9.2. Analiza informaţiilor și Realizarea studiului de piață
  • 9.3. Prezentare rezultate

 • Activitatea 10 – Obţinere certificat de marcă pentru produse


 • Activitatea 11 – Implementare sistem de management al calității


  • 11.1. Analiza sistemului curent, evaluare preliminară
  • 11.2 Implementare sistem managementul calității
  • 11.3. Evaluare rezultate și certificare

 • Activitatea 12 – Informare şi publicitate


  • 12.1. Emitere Comunicate de presă în ziar local la demararea şi finalizarea proiectului
  • 12.2. Editare Pliante, broşuri
  • 12.3. Editare Etichete pentru echipamentele achiziţionate
  • 12.4. Realizare și plasare Bannere web
  • 12.5. Realizare site proiect
  • 12.6. Producție și plasare Panou la locaţia de implementare

 • Activitatea 13 – Informarea Beneficiarului


  • 13.1. Selectarea surselor de informare
  • 13.2. Achiziția materialelor de informare și contractare abonamente

 • Activitatea 14 – Auditul financiar al proiectului


  • 14.1. Efectuarea unui audit intermediar
  • 14.2. Efectuarea auditului final


Mai multe despre activitati
  ↓

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.roConţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

© Net-IQ.ro, 2011.