EU Logo WhiteSpace RO Logo WhiteSpace Mecanism Finantare Logo

Obiective
Obiectivul general al proiectului propus de NetIQ Solutions este de a crea valoare adăugată în domeniul tehnologiei informaţiei pornind de la rezultatele de cercetare dezvoltare obţinute. Prin proiectul dezvoltat, NetIQ Solutions doreşte să crească capacitatea de cercetare dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiei şi să atragă profesionişti din domeniu în vederea realizării celor 4 produse pornind de la licenția CLA Microsoft. Prin activitatea de cercetare-dezvoltare se va viza o creştere sustenabilă a societăţii ce va conduce către o diversificare şi consolidare a produselor şi serviciilor oferite.

Acest obiectiv este conform cu obiectivul operaţiunii 2.3.1. al Programului Operational Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritara 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. Accesul intreprinderilor la activitati de CDI prin faptul că beneficiarul este un start-up în domeniul tehnologiei informaţiei, iar proiectul vizează introducerea pe piaţă a patru produse noi, inovative rezultate prin activităţi de cercetare dezvoltare.
Obiectivul este conform şi cu obiectivul general al POS CCE de creştere a competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere întrucât creşte atât profitabilitatea societăţii NetIQ Solutions prin crearea unui avantaj competitiv rezultat din produsele inovative, cât şi profitabilitatea firmelor către care vor fi comercializate aceste produse.

Obiectivele specifice ce vor fi atinse pe durata implementării proiectului sunt:

 • Realizarea, în urma activităţii de cercetare–dezvoltare a unor soluţii informatice inovative pentru diverse domenii economice
 • Creşterea numărului personalului implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiei
 • Dotarea cu echipamente tehnologice necesare pentru realizarea activităţii
 • Îmbunătăţirea fluxului organizaţional din cadrul NetIQ Solutions.

Obiectivele specifice ale proiectului, care conduc la realizarea obiectivelor strategice sunt împărţite în obiective legate de managementul de proiect, obiective operaţionale şi obiective financiare.


Astfel, obiectivele specifice ale activităţilor de management de proiect necesare implementării proiectului sunt:

 • Costul total de implementare este egal – cu o marjă de toleranţă de +/- 10% cu bugetul alocat
 • Proiectul este implementat la termen, conform graficului de activităţi
 • Realizarea, în urma activităţii de cercetare–dezvoltare a unei soluţii informatice inovative pentru domeniul bancar

Obiectivele specifice asociate elementelor operaţionale vizează:

 • Creşterea numărului personalului implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiei
 • Dotarea cu echipamente tehnologice necesare pentru realizarea activităţii
 • Îmbunătăţirea fluxului organizaţional din cadrul NetIQ Solutions

Obiectivele specifice pe plan financiar constă în:

 • Creşterea profitabilităţii cu minim 30% ca urmare a implementării proiectului
 • Capitalul în formă lichidă disponibil creşte cu minim 10% ca urmare a implementării proiectului
 • Prestaţiile externe ( către clienţi identificaţi) cresc cu minim 40%.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.roConţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

© Net-IQ.ro, 2011.